19.00 – 20.00

TEDx intro video

Uvodna riječ organizatora

Dunja Mazzocco Drvar: „Suma svih strahova“

Sandra Paović: „Moji usponi i padovi“

Boris Benko: „Freelancing – bijeg od tradicionalnog 9 do 5 načina rada“

 

20.00 – 20.30

Pauza uz osvježenje i glazbeni program (Martin Ladika)

 

20.30 – 21.30

TED talk

Dušan Bućan: „Pronađi ono što voliš i nećeš raditi niti jedan dan u životu“

Morana Rožman: „Kako se voli Karlovac?“

 

21.30

Domjenak i  glazbeni program (Martin Ladika)